Mobilní telefony na táboře - důležité

 
Velice důležitá připomínka hlavně pro rodiče před odjezdem !!!

Týká se mobilních telefonů na táboře. 
Bohužel s jejich přítomností máme každoročně spoustu negativních zkušeností. Proto jsme se rozhodli vás ještě před začátkem tábora, oslovit.

V čem je problém?
  • některé děti telefon mají, jiné ne, to znamená, že některé mohou mluvit s maminkou, ale další ne,
  • používání telefonů velice často narušuje program v oddílech, zejména menší děti slíbí, že zavolají mamince v určitou hodinu, ale teď si zrovna hrají s oddílem… a jsou z toho slzičky, 
  • jsou děti, které očekávají telefon od rodičů a proto svého telefonního „miláčka“ stále vláčí při sobě, což je nejlepší způsob, jak mohou o něj mohou přijít, protože ho prostě ztratí,
  • děti telefon někam založí, což je ihned interpretováno jako „někdo mi ukradl telefon…“,
  • větší děti pak preferují telefonování kamarádům a event. posílání zpráv v průběhu programu v oddíle a bývají z toho zbytečné problémy,
  • děti mají tendenci jakoukoli maličkost řešit zavoláním domů - za chvilku už je vše pořádku, ale rodiče mají zbytečnou starost.

A proto prosíme – nechte si mobilní telefony doma.

Důvěřujte nám. Nebojte se. Děti si užívají táborový život a telefon je v tento moment pouze rušivý element.
Nechte prožít děti tábor jako samostatné lidičky, je to pro ně velká zkušenost.
Nezapomeňte dětem napsat dopis, lístek, případně vzkaz na náše stránky … moc se na to těší.
Odpočiňte si vy od dětí a nechte odpočinout děti od vás … budou se na vás pak o to více těšit a vyprávět co prožily.
Nebojte se, v případě problému vás budeme kontaktovat sami.
Samozřejmě pokud máte jakékoliv obavy o dítě nebo dotazy, neváhejte a zavolejte na naše kontaktní čísla vy a domluvíme se společně na dalším postupu.

Nechceme a v zásadě ani nemůžeme zakazovat použití mobilních telefonů, jak to dělají na některých jiných táborech. Chceme jenom, aby vaše děti prožily hezké dny v přírodě, které budou vyplněné sportem, hrami a kamarádstvím a jsme toho názoru, že elektronické „výdobytky“ dnešní doby mají zůstat doma – těch si všichni užijeme během celého roku dost a dost. Prostě telefon na tábor nepatří.

A na závěr:
Těšíme se všichni na příjemné společné táboření ............ snad nám bude počasí přát.

Rodičům se budeme snažit v průběhu tábora opět podávat alespoň krátké zprávy z programu jednotlivých dnů na našich stránkách a nahrávat fotografie :-)