Děkujeme všem současným sponzorům za jejich podporu. Vaše podpora v jakékoliv podobě nám umožňuje nejen zkvalitnění akcí, ale jejich rozšíření mezi širší spektrum dětí a mláděže.

Děkujeme:

Městská část Praha 17

POLICIE ČR, Královehradecký kraj, územní odbor Jičín

BESIP - Královéhradecký kraj

World MUSADO Association, z. s. 

Sbor dobrovolných hasičů Valdice

SERVISBAL OBALY s.r.o.

 

paní Hubálkové

paní Burkušuvé

 

Děkujeme také všem rodičům a příznivcům Bobříka, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungování a chodu spolku a tím tak pomáhají naplňovat naše poslání - zajistit dětem krásně a zábavně strávit volný čas!