17.2.

17.02.2019 23:47

Neděli jsme započali lyžovačkou na Vurmovce. Sluníčko nám posílalo mnoho energie, takže jsme si to všichni náramně užili.
Odpoledne už nastal čas na celotáborovou hru. Ta se nese v adventním tématu, takže se nám v chalupě sešla svatá Barbora s Mikulášem, čertem a andělem, Kašparem, Melicharem, Baltazarem, sv. Josefem, Pannou Marií a Ježíškem. Společně nám představili novou hru a my jsme mohli hned začít řešit zajímavé úkoly. Pomáhali jsme Barborce shánět partnera, proto jsme lovili jména, plnili košík dobrotami atd.
Večer jsme už byli celkem unaveni a pustili si vánoční pohádku, po které už byl čas akorát na odpočinek.

Zpět