21.07.2016

21.07.2016 22:33

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu! Dnešní den v duchu celotáborového výletu se velice vydařil. Po snídani jsme nafasovali pořádnou svačinu a vyrazili vstříc turistickému zážitku směrem k bývalému hradu Brada. Mladší oddíly využily přiblížení autobusem, starší jely pěškobusem. :-) Počasí nám přálo, a tak jsme si během lesní procházky užili přírodu, skály a vyhlídky do dalekého kraje. Cestou jsme potkali Rumcajsovu jeskyni, ve které dokonce i spí malý Cipísek. Zpět do tábora již autobus pomohl všem a příjemně unaveni jsme se v pořádku a bez zranění vrátili.

Večerní program byl s oddílovými vedoucími spíše relaxační a všichni se mohli v klidu uložit ke spánku. Dobrou noc! 

Zpět