25.7.2018

25.07.2018 23:37

Dobrý večer, 

dopolední program oddílů měli na starosti jejich oddíloví vedoucí. Některé oddíly hrály beach volejbal jiný oddíl jej hrál v sedě. Nejstarší děti šly na balíky a podívat se na kapličku sv. Anny. Další oddíly si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky. Dále také hrály hry jako "Běž, co můžeš" a třetí oddíl si uspořádal pingpongový turnaj. 

Odpoledne se konala etapa Ameriga Vespucciho. Děti tak plnily různé úkoly, například stahování plachet, určovaly směr plavby podle souhvězdí, hledaly kód k pokladu, poznávaly podle čichu nová koření, která mohl mořeplavec Vespucci přivést do Evropy.

Po červeném nástupu se pořádaly oddílové hry, někteří se koupali. Jiní zase využili možnosti dataprojektoru a tančili podle videa Just Dance. Nejmladší oddíly se chystaly ke spánku pod širákem a o chvíli později se k nim přidal i 5. a 6. oddíl.

Zítra nás čeká návštěva hasičů a závěrečná část celotáborové hry. 

Přejeme příjemný zbytek večera

Zpět