Desátý táborový den

22.07.2019 22:52

Dobrý večer,

Dnešní den byl na program opravdu bohatý. Hned po snídani jsme den zahájili soutěží talentů neboli Krákorákem. Účastnily se jak ty nejmenší, tak i nejstarší oddíly. Nejprve vystoupilo několik chlapců z prvního oddílu, ti předvedli break dance. Následovala pěvecká i taneční představení děvčat z druhého oddílu. Třetí oddíl vyprávěl vtipy a na konci zazpíval i se svou vedoucí. Čtvrtý oddíl taktéž tančil i zpíval a navíc si jedna dvojice připravila sestavu z aerobiku. Největší ovace sklidily oddíly devět a deset. Kluci a holky si secvičili společný tanec, který pro velký úspěch na konci předvedli znovu i s oddíláky. 

Odpoledne nás čekala předposlední sedmá etapa. Tentokrát jsme se vydali až do Baloratu, kde jsme se účastnili zlaté horečky. Všechny týmy soupeřily naráz a snažily se pro sebe získat co nejvíce zlatých valounů. Poté nás čekal rozhodující katastrální úřad, kde děti rozebraly zbylá území. Zítra nás o již získaná území čeká souboj a my už všichni napjatě čekáme, jak to všechno skončí. 

Tak dobrou noc a zase zítra

Vaši Bobříci

Zpět