PŘEDVÁNOČNÍ VÝPRAVA DO ZOO PRAHA v neděli 7.12.2014 - INFORMACE

02.12.2014 23:23

Milí rodiče a účastníci předvánoční výpravy do ZOO,

jelikož nám prosinec zaklepal na dveře s krásnou zimní námrazou :o) …... blíží se i doba naší předvánoční výpravy do ZOO v Praze. Níže uvádíme základní informace ke konané akci.

 

SRAZ - můžete volit ze tří alternativ:

a) sraz v Řepích na tram. zastávce Sídliště Řepy (konečná) v 8:50 hod.; kontaktní osoba: Libor Cettl – tel. 602 578 280
b)
sraz v Podolí na tram. zastávce Podolská vodárna v 9:00 hod.; kontaktní osoba: Tomáš Zajíček – tel. 732 530 063
c) sraz u ZOO zahrady (hlavní vchod) v 10.00 hod.

 

Registrace dětí:

a) 8:50 - 9:00 Praha 6 - Řepy u oddílového vedoucího dle rozpisu (viz příloha),

b) 9:00 - 9:10 Praha 4 - Podolí u oddílového vedoucího dle rozpisu (viz příloha),

c) 10:00 - 10:05 Praha 7 - Troja (hlavní vchod) u oddílového vedoucího dle rozpisu (viz příloha),


 

Co s sebou:

  • vhodnou obuv a vhodné teplé oblečení

  • nepromokavou bundu s kapucí nebo pláštěnku

  • dostatečně velkou svačinu po dobu akce

  • pití (dostatečné množství)

  • psací potřeby

  • drobné penízky na upomínkový předmět, případně na občerstvení

Poznámka: Opencard s sebou! Děti, které Opencard nemají, vybavte 2*jízdenkou na MHD.

Návrat:

a) Řepy na stejné místo jako byl sraz v cca 16:30 – 17:00 hodin
b) Podolí na stejné místo jako byl sraz v cca 16:15 – 16:45 hodin
c) ZOO (hlavní vchod) v cca 15:30 – 16:00 hodin

Prosíme všechny rodiče, aby buď e-mailem nebo telefonicky (na číslo 603 59 61 45 Martině Cettlové) oznámili, na kterém místě předají děti!!!

Pakliže se přihlášené dítě nemůže této výpravy účastnit, prosím neprodleně tuto skutečnost oznamte na tel. 603 59 61 45 Martině Cettlové.

 

V ZOO na viděnou,

Bobříci

Zpět