Kiki

Kiki

Sporták, případně oddílová vedoucí

Vzdělání: absolventka VOŠ cestovního ruchu a studentka VŠO cestovního ruchu

Praxe na dětských táborech: od roku 2010 po současnost

Praxe s dětmi: organizace volnočasových aktivit od roku 2008