Míra

Míra

Zdravotník

Vzdělání: student FBMI ČVUT

Zaměstnání: zdravotnický asistent

Praxe na dětských táborech: od roku 2012

Praxe s dětmi: pracovník NZDM s certifikátem MŠMT od roku 2010