Letní tábor 2017 - Ostružno

15.7.2017 

Milí rodiče,

v pořádku jsme dojeli do Ostružna u Jičína. Naše hlavní bobříkovská akce započala výborným obědem pod dohledem dnešního služebního oddílu nejstarších dětí. Následně jsme se při poledním klidu ubytovali a začali se seznamovat mezi sebou v rámci oddílů. Děti se také seznámily s novým prostředím tábora a jeho okolím.

Během prvního nástupu po večeři byly předány pohledy z minulého roku :-) a v rámci večerního programu se děti věnovaly míčovým hrám jako kapitánská vybíjená, přehazka, pingpong, fotbal a jiné společné aktivity.

Děti jsou uloženy ke spánku. První noc v novém prostředí je znakem nových snů a očekávání a přejeme jim krásné sny a splněné přání. Zítra nás čeká seznámení se s celotáborovou hrou a malování vlajek jednotlivých týmů.

 

16.7.2017 

Dnešní program byl více než nabitý. Dopoledne nám byla představena družina Praotce Čecha a děti byly rozdělené do jednotlivých týmů. Následně vytvářeli vlajku na označení svých území, která jim byla přiřazena.

Po poledním klidu děti se svými vedoucími odešli do lesa hrát nejrůznější hry či se prošli po okolí a zakusili si správný orientační běh i s poznávačkou rostlin a živočichů, za které dnes byli uděleny i první diplomy. Někteří zůstali v táboře a poznávali chutě.

Po nástupu hrála hudba na louce, při které si děti hrály a přitom tančily. Příjemně vyčerpané děti jsou uložené ve svých postýlkách s očekáváním, co přijde zítra.

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří vyplnili dotazníky při odjezdu na tábor a také těm, kteří využívají Knihu návštěv pro vzkazy svým ratolestem.

 

17.7.2017 

Dobrý večer,

dnes jsme dopoledne s některými oddíly poprvé vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a nacvičovaly správnou střelbu z luku. Jiné oddíly si zazpívaly v kapličce a účastnily se honby za pokladem či si zazávodily  ve štafetách v lese.

Po výborném obědě a klidném čase jsme měli další etapovou hru, kterou si týmy dobývaly svá území. Procházely divočinou, chytaly slepice, brodily se řekou, nosily kameny na stavbu a kácely les.

Při nástupu jsme se seznámili se zítřejším programem - jedeme na výlet :-) a následně si nejstarší děti připravily hry pro ty nejmladší. Kluci si zahráli pingpong a některé děti si zazpívaly podle našeho nového zpěvníku.

Prosíme Vás o posílání vzkazů a pohledů dětem, moc se na ně těší.

 

18.7.2017 

Dnešní den jsme po snídani vyfasovali velkou svačinu na výlet. Starší oddíly šly pěšky z tábora přes okraj Prachovských skal do Rumcajsovy jeskyně. Cestou se zastavily na vyhlídce, ze které jsme si prohlídly panorama Jičína i Ostružna. 9. oddíl s pár odvážlivci šel pěšky i na zpět do tábora, ostatní se nechali svézt autobusem.

Oddíly 1, 2, 3 a 4 se nechaly přiblížit autobusem k Cipískovu okruhu a potkaly cestou ohniště Járy Cimrmana, následně se nechaly odvést zpět do tábora.

Po příjezdu jsme si všichni dali osvěžující sprchu a nechali odpočinout nohám. Po večeři jsme se věnovali oddílovým hrám. 1. až 4. oddíl si zpíval u kytary a trénovaly na táborák, který nás v budoucnu čeká. 5. a 6. oddíl se učil zdravovědě a 1. pomoci, kterou vykládala jedna z našich zdravotnic. Ostatní oddíly se věnovaly míčovým hrám a jiným sportovním aktivitám.

Zítra nás čeká 3. etapa - tak se nechme překvapit, co nás čeká.

 

19.7.2017 

Dnes na programu dopoledne byla již 3. etapa s názvem Škola v Budči. V této etapě se jednotlivé rody - týmy učily magii, matematice, logice, barvířství a jiným nutným předmětům, aby dokázaly své nové znalosti předat svému rodu. Dostaly vysvědčení, ve kterém dostávaly známky za jednotlivé předměty. Týmy byly úspěšné a těšíme se na další etapovou hru.

Po obědovém klidu jsme využili teplého a slunečného počasí pro koupání, řádění a jízdy na raftu v naší vodní nádrži. Zároveň se děti dozvěděli, jak vytáhnout tonoucího do lodě.

Během večerního programu se konaly oddílové hry jako bingo, improvizace a různé večerní hrátky.

Zítra nás čeká další koupání, pokud nám vydrží hezké počasí a další oddílové hry.

 

20.7.2017 

Dnešní den se konal v duchu akčnosti.  Dopoledne se konaly oddílové hry, kdy 1. a 2. oddíl se vzdělával a připravoval ve zdravovědě, 3. a 4. oddíly si zahráli na Stargate , 5. oddíl kreslil přísloví, 6. oddíl měl hrátky s papírem,  7. a  8.  oddíl měl hru v duchu šifry mistra leonarda,  9 . a  10. oddíl měli tématické hry "mish mash aneb vše v jednom kotlíku"

Odpoledne nám přálo a mohli jsme se koupat a využít raft.  2. oddíl se šel projít do lesa. Vzhledem k tomu, že naše vodní hry byly přerušeny pekelně nebeskou vodou, byli jsme přinuceni si dát i večerní hry do vnitřních prostor, což nám vůbec nebránilo v nejrůznějších hrách. Proběhla další zdravověda a to pro oddíly 7, 8, 9, 10.

V současné chvíli jsou děti uložené a plné očekávání , co bude zítra.

 

21.7.2017 

Dnešní program byl v duchu Libušinných proroctví. Dopoledne se tedy konala další etapová hra, ve které se hledala slova celého proroctví o Praze, hledání vzácných kamenů. Také si předávali proroctví, jako to bylo před dobou, kdy ještě nebyl papír.

Odpoledne se konaly hry od vedoucích oddílů.  První a druhý oddíl hrál štafety. 3. a 4. oddíl se vyučoval ve zdravovědě. A oddíly 5 až 10 běžely vtipný orienťák.

Večer se pro nejmenší konala atletika, 3. oddíl fotbaloval, 4, oddíl se účastnil her v klubovně, 5. a 6. oddíl zakončil výuku í ve zdravovědě a ostatní oddíly hráli různé míčové hry.

 

22.7.2017 

V současném zápalu vypouštění dětí na noční etapovku, píšeme zprávu až teď.

Dopoledne se konaly různé oddílové hry či lukostřelba. Nejstarší oddíly si připravily hry pro nejmenší v lese.

Odpoledne se konal i menší turnájek ve fotbálku mezi oddíly 3, 5 a 7. Většina ostatních oddílů vyráběla různé předměty na téma bobřík, či malovaly, neb jsme očekávali bouřku, která přišla pouze v podobě lehkého deštíku.

Po večerním nástupu se zažehl táborový oheň, při kterém si pěkně všichni zpíváme a postupně vypouštíme další týmy. Nejmenší děti jsou již uloženy ke spánku s natěšením, že pro ně bude speciální noční bojovka.

Donesla se k nám zpráva, že moc nevíte, kde se můžete kouknout na fotky, zde je odkaz, kde jsou nahrávané fotografie. Avšak připomínáme, že fotografie, nestíháme nahrávat každý den aktuálně, neboť se snažíme vytvářet pro děti program. Omluvte tedy prosím naši né uplnou aktuálnost.

 

23.7.2017 

Co se týče dnešního programu, byl více než nadupaný. Dopoledne se konala 6. etapa na téma Dívčí válka, kdy Vlasta vyzvala k obraně krajů jednotlivých týmů. Týmy ujížděly na koních, házely oštěpy, uhýbaly trojskokem, střílely šipky.

Vědomosti ze zdravovědy se konečně mohly využít v soutěži první pomoci. Teklo mnoho krve a bylo spoustu úrazů od pneumotoraxu, krvácení z hlavy, popálení po otevřenou zlomeninu až amputaci.

Večer se vedoucí věnovaly svým oddílům. Nejmenší děti šli ku sportem ke zdraví, 3. a 4. oddíl hrál pohybové hry s oddíly 5 a 6. Zatímco oddíly 7 a 8 čekalo velké překvapeníčko a nejstarší oddíly si zahrály beach volejbal.

Zítra nás čeká začátek nového týdne a s tím velmi očekávaný příchod soutěže talentů Bobříka Krákorák společně s usměvavými hrami.

 

24.7.2017 

Do nového týdne jsme vstoupili s kulturní vložkou. Bobříkovské talentové soutěže Krákorák se účastnilo 12 jednotlivců či dvojic a 2 skupinky. Předvedli své výkony velmi dobře, zazpívali, zatančili, zavtipkovali a dokonce nám byla předvedena i část divadelní hry.

Po obědě nám začalo trochu mrholit, ale to nám nebránilo v další etapě Bivoj, kdy děti, nejdřív musely střílet na kance z velkého praku, nesly kance, střílely na černé ptáky, přenášely kance Libuši, skládali zprávu Bivojovi. Dokonce museli připravit Bivojovi i hostinu.

Mezitím se nám trochu rozpršelo a musel být zrušen i večerní nástup. V současné chvíli si děti hraji na chatkách v suchu a teple.

 

25.7.2017 

Dneska po snídani jsme si vyfasovali balíčky k obědu a díky vydařenému počasí jsme si užili pěší výlety.  Oddíly 5, 9 a 10 se šly projít do Jičína. Ostatní oddíly kromě dnešního služebního šly na kratší výlety ke sv. Anně, kde si daly oběd.

Večer byly oddílové hry, zejména fotbal, pingpongový turnaj, minidiskotéka pro nejmenší oddíly.

Zítra nás triatlon s Tomášem Slavatou, kdy budou soutěžit děti běhu a cyklistice a vedoucí si to možná dají jako opravdový triatlon i s plaváním.

 

26.7.2017 

Dnes to bylo ve sportovním. Dopoledne se konal pingpongový turnaj, střílelo se šipkami a na uklidnění se hrálo bingo. Před obědem přijel Tomáš Slavata, který nám připravil triatlonový závod.

Po obědě probíhala registrace všech dětí a vedoucích. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku. Nejmenší děti pouze běžely jeden okruh, prostřední děti běžely i jely na kole a nejstarší, které chtěly, si zaplavaly s vedoucími a následně se projely na kole a zaběhly si jedno kolo.

Po večeři byly odpočinkové a relaxační hry. Těšíme se na další den, čeká nás poslední etapová hra, a předposlední celý den na táboře.

 

27.7.2017 

Dopoledne jsme stavěli Čechovo ležení v rámci poslední etapy. Týmy po každé etapě získávaly dřevo, slepice, ovce, obilí, ovocné stromy, či otepi obilí, díky těmto surovinám mohly "postavit" ležení.  Stavba probíhala formou různých koláží, lepení, malování. Všechny týmy velmi dobře zpracovaly své zadání.

Odpoledne se konaly oddílové hry, jako zastřel svého kance, šipkový turnaj, stavěli domečky, a nejstarší oddíly se šly podívat po okolí.

Při večerním programu, se spoustu dětí šlo koupat, či se hrály hry hututututu, ringo, ale ono se rozpršelo, tak děti byly nuceny jít si hrát do chatiček.

Ztráty a nálezy, o které se děti nepřihlásily, budou vyfoceny a dány na web do fotografií. Žádáme vás, rodiče, pokud poznáte jednotlivé věci, prosíme, přihlaste se o ně.

28.7.2017 

Dnes dopoledne byly vyhlášeny všechny výsledky celotáborové hry. Děti byly nadšeny ze svých výher, určitě se těšíte, až zjistíte, na jakém místě se umístily vaše děti. Následně se vyplnil čas mezi obědem a zjištěním výsledků, kdy se konaly oddílové hry.

Po obědě děti nadšeně balily s natěšením, co je čeká doma nového po 14 dnech. Některým oddílům se program balení kufrů trochu protáhl, ale všichni po skončení balení a najití i těch správných párů ponožek, se mohli věnovat oddílovým hrám.

Po večeři se konal nástup v černém. Byly vyhlášeny výsledky za úklid chýší a následně se děti přemístily do horní klubovny a tancovaly na diskotéce. Děti jsou již v postýlkách a některé nedočkavostí na své rodiče nemohly usnout.